Zasady wynagradzania

STAWKA GODZINOWA

Wynagrodzenie to obejmuje iloczyn godzin poświęconych na wykonanie danego zlecenia. Taki sposób rozliczania preferowany jest przez Kancelarię przy sporządzaniu lub opiniowaniu umów, regulaminów, wezwań, pism oraz innych dokumentów, ponadto udzielaniu porad prawnych, uczestniczeniu w negocjacjach, spotkaniach itp. Wysokość stawki godzinowej ustalana jest każdorazowo z Klientem, przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.

Zasady wynagradzania

STAWKA RYCZAŁTOWA – MIESIĘCZNA:

Wynagrodzenie to ma charakter stały, po uprzednim uzgodnieniu z Klientem wysokości ryczałtu w drodze umowy. Taki sposób rozliczania preferowany jest przez  Kancelarię
w przypadkach nawiązania współpracy mającej charakter trwały i kompleksowy. Najczęstszymi adresatami tej formy rozliczania obsługi prawnej są podmioty gospodarcze oczekujące dyspozycyjności.

ZASADY WYNAGRADZANIA W SPRAWACH SĄDOWYCH

Wynagrodzenie w sprawach sądowych jest uzależnione od wartości przedmiotu sprawy. Stawka minimalna za prowadzenie spraw sądowych wynosi co do zasady od 90 do 25000 zł.

WYNAGRODZENIA ZA SUKCES

W każdej sprawie może być ustalone dodatkowe wynagrodzenie za „sukces”, które jest wypłacone tylko w przypadku pozytywnego dla klienta załatwienia sprawy.