O kancelarii

Kancelaria powstała w 2007 roku. Założycielem Kancelarii jest radca prawny Arkadiusz Brach, który w roku 2003 ukończył aplikację sadową, w roku 2006 aplikację radcowską, a od lipca 2022 posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Ukończenie aplikacji sądowej i radcowskiej, pozwoliło na stworzenie odpowiedniej oferty dla przedsiębiorców, w działalności których istotna jest szybka i trafna analiza
w przedmiocie realizacji lub odmowy realizacji roszczeń, wynikających z bieżącej lub planowanej działalności przedsiębiorcy.

Zajmujemy się świadczeniem szeroko rozumianej pomocy prawnej dla osób fizycznych i prawnych. Głównym profilem działalności Kancelarii jest obsługa prawna przedsiębiorców. Od wielu lat Kancelaria prowadzi stałą obsługę przedsiębiorstw z branży budowlanej, wodociągowej, transportowej, poligraficznej i handlowej. Kancelaria świadczy także pomoc prawną dla jednostek służby zdrowia, samorządu terytorialnego, organów rządowej administracji publicznej oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Szczególne doświadczenie i wysoki stopień specjalizacji Kancelaria posiada w sprawach z zakresu: prawa budowlanego, a w szczególności procesów wynikających z umów o roboty budowlane i objętych działaniem nadzoru budowlanego, zdarzeń medycznych, wypadków przy pracy, wypadków komunikacyjnych, służebności, w tym służebności przesyłu oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Z uwagi na stałą obsługę przedsiębiorców i jednostek z sektora finansów publicznych, Kancelaria posiada także duże doświadczenie w sprawach pracowniczych (w tym pracowników samorządowych i karty nauczyciela), zamówień publicznych, związków zawodowych, prawa nieruchomości, spółek handlowych, samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych i innych specjalistycznych dziedzin prawa, które wiążą się z działalnością danego klienta ( np. prawo medyczne, prawo przewozowe, prawo budowlane).

Kancelaria z zasady nie prowadzi spraw z zakresu prawa rodzinnego (z wyjątkiem podziału majątku dorobkowego), karnego, wykroczeń oraz prawa podatkowego. Każda sprawa
z innej dziedziny prawa jest poddawana wstępnej analizie przed podjęciem decyzji czy wiedza i doświadczenie pracowników Kancelarii pozwalają na prawidłowe jej prowadzenie. W razie potrzeby Kancelaria współpracuje z księgowymi, biegłymi i notariuszami.